รายละเอียดการบ้าน
แบบฝึกหัดท้ายบท (วิทยาศาสตร์)
01.05.2020 : 06:44:27 PM | วิทยาศาสตร์ | Bowy
0
73
อ่าน
0
ตอบ
ขณะที่สสารเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวและของเหลวเป็นแก๊ส การจัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคและการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสสารมีการ้ปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร

เพิ่มคำตอบ
กรุณา หรือ สมัครสมาชิก ถ้าคุณต้องการช่วยตอบ
เพิ่มคำตอบ