รายละเอียดการบ้าน
เปอเซ็น
01.12.2020 : 10:15:44 AM | คณิตศาสตร์ | thamonwan
0
144
อ่าน
0
ตอบ
ก้องมีน้ำหนักเป็นสองเท่าของน้ำหนักของกิ๊ก น้ำหนักของกิ๊กเท่ากับ60% ของน้ำหนักของกุ๊ก กุ๊กหนักเท่ากับน้ำหนักของข้าวสาร 3 ถัง
จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
(ก) ก้องและกิ๊ก มีน้ำหนักรวมกันเท่ากับ 81 กิโลกรัม
(ข) ก้อง,กิ๊ก และกุ๊ก มีน้ำหนักรวมกันเท่ากับ 121 กิโลกรัม
ข้อใดถูก
1) (ก)ถูก (ข)ผิด
2) (ก)ผิด(ข)ถูก
3) ถูกทั้ง(ก)และ(ข)
4)ผิดทั้ง(ก)และ(ข)

เพิ่มคำตอบ
กรุณา หรือ สมัครสมาชิก ถ้าคุณต้องการช่วยตอบ
เพิ่มคำตอบ