รายละเอียดการบ้าน
การดลและแรงดล
02.03.2020 : 11:25:57 PM | วิทยาศาสตร์ | Berm
0
47
อ่าน
1
ตอบ

นักกีฬาเตะลูกบอลเข้ากระทบกำแพงแล้วลูกบอลสะท้อนกลับออกมาด้วยอัตราเร็ว 10 เมตรต่อวินาที ซึ่งเท่ากับอัตราเร็วเดิมถ้าลูกบอลมวล 200 กรัม และแรงที่กำแพงกระทำต่อลูกบอลเป็น 40 นิวตัน ลูกบอลจะกระทบกำแพงนานเท่าใดเพิ่มคำตอบ
กรุณา หรือ สมัครสมาชิก ถ้าคุณต้องการช่วยตอบ
เพิ่มคำตอบ
03.01.2020 : 08:47:50 AM
0
F=ma
40=0.2kg×a
a=800m/s^2
v=u+at (u เป็น0 เพราะตอนสะท้อนกลับตอนแรกจะยังไม่มีความเร็ว)​
10=0+(800×t)​
t=1/80=0.0125s