รายละเอียดการบ้าน
สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
05.29.2020 : 08:34:35 PM | คณิตศาสตร์ | parepheerada
0
35
อ่าน
0
ตอบ
x²=12²+5²
x²=....+....
x²=169

เพิ่มคำตอบ
กรุณา หรือ สมัครสมาชิก ถ้าคุณต้องการช่วยตอบ
เพิ่มคำตอบ