รายละเอียดการบ้าน
ไพธอนเบื้องต้น
0
12
อ่าน
0
ตอบ
จงเขียนโปรแกรมต่อไปนี้ให้สมบรูณ์
2.1โปรแกรมหาพื้นที่สี่เหลี่ยม
2.2โปรแกรมรับตัวเลขจำนวนจริง3ตัวแล้วหาค่าเฉลี่ย

เพิ่มคำตอบ
กรุณา หรือ สมัครสมาชิก ถ้าคุณต้องการช่วยตอบ
เพิ่มคำตอบ