รายละเอียดการบ้าน
ไพธอนเบื้องต้น
0
138
อ่าน
1
ตอบ
จงเขียนโปรแกรมต่อไปนี้ให้สมบรูณ์
2.1โปรแกรมหาพื้นที่สี่เหลี่ยม
2.2โปรแกรมรับตัวเลขจำนวนจริง3ตัวแล้วหาค่าเฉลี่ย

เพิ่มคำตอบ
กรุณา หรือ สมัครสมาชิก ถ้าคุณต้องการช่วยตอบ
เพิ่มคำตอบ
07.04.2020 : 04:32:35 PM
0
ข้อ2.1
a=int(input('ใส่ด้านกว้าง:'))
b=int(input('ใส่ด้านยาว:'))
print(f'สี่เหลี่ยมมีพื้นที่ {a*b} ตร.หน่วย
ข้อ2.2
a=int(input('Enter number:'))
b=int(input('Enter number:'))
c=int(input('Enter number:'))
print(f'ค่าเฉลี่ย={(a+b+c)/3}