รายละเอียดการบ้าน
ชายแสดงการโหนตัวโดยใช้มือเปล่า เขามีมวล 79kg. ถ้าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตระหว่างมือกับผิวไม้มีค่าประมาณ 0.7 เขาจะบีบแรงเพื่อให้ได้แรงตั้งฉากกับคานอ
07.27.2020 : 08:28:05 PM | วิทยาศาสตร์ | Jpo
0
166
อ่าน
1
ตอบ

m=79kg. สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจลน์=0.7เพิ่มคำตอบ
กรุณา หรือ สมัครสมาชิก ถ้าคุณต้องการช่วยตอบ
เพิ่มคำตอบ
07.28.2020 : 09:06:42 AM
0
อัพโหลดรูปโดยใช้ทางไหนคะ เราอัพโหลดไม่ได้เลย