รายละเอียดการบ้าน
ม5
09.21.2020 : 07:06:35 PM | ประวัติศาสตร์ | Meena.13
0
207
อ่าน
2
ตอบ
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอารยธรรมอินเดียโบราณ
ก อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหวางเหอ
ข เป็นดินแดนรูปทรงพัดโบราณ
ค เกิดบริเวณอนุทวีป
ง มีสิ่งปลูกสร้างสำคัญ คือ ทัชมาฮาล

เพิ่มคำตอบ
กรุณา หรือ สมัครสมาชิก ถ้าคุณต้องการช่วยตอบ
เพิ่มคำตอบ
09.21.2020 : 07:09:02 PM
0
ก อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหวางเหอ
ข เป็นดินแดนรูปทรงพัดโบราณ
ค เกิดบริเวณอนุทวีป
ง มีสิ่งปลูกสร้างสำคัญ คือ ทัชมาฮาล


10.20.2020 : 06:00:10 PM
0
ตอบ ก.