รายละเอียดการบ้าน
แบบสอบปรนัย หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการแยกสาร
10.18.2020 : 10:43:01 PM | วิทยาศาสตร์ | Khen
0
157
อ่าน
1
ตอบ
การเลือกวิธีแยกสารผสมควรคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุด

เพิ่มคำตอบ
กรุณา หรือ สมัครสมาชิก ถ้าคุณต้องการช่วยตอบ
เพิ่มคำตอบ
10.18.2020 : 10:45:31 PM
0
มีฉ้อย4ข้อนะครับ
1) สมบัติของสารผสมนั้นๆ
2) สมบัติของเครื่องมือที่ใช้แยก
3) สมบัติของสารที่เป็นส่วนประกอบ
4) สมบัติของภาชนะที่ใส่สารผสมนั้นๆ