รายละเอียดการบ้าน
การเคลื่อนที่
07.25.2019 : 03:45:17 PM | วิทยาศาสตร์ | Tih
0
311
อ่าน
1
ตอบ
รถคันหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว 20m/s เมื่อหยุดรถทันที รถจะไถลไปได้ไกล 4m จึงหยุดนิ่ง ถ้ารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว 10m/s และหยุดทันที รถจะไถลไปได้ไกลกี่เมตรจึงหยุดนิ่ง

เพิ่มคำตอบ
กรุณา หรือ สมัครสมาชิก ถ้าคุณต้องการช่วยตอบ
เพิ่มคำตอบ
03.01.2020 : 09:10:29 AM
0
ตอบ​ 1 m