รายละเอียดการบ้าน
ถามการบ้าน
07.30.2019 : 09:17:59 AM | คณิตศาสตร์ | Nooy
0
284
อ่าน
3
ตอบ
ถ้า​ a>0แล้ว​ a^x-a^-x=2​ จงหาa^2x+a^-2x
ให้​ ^ แทนยกกำลัง

เพิ่มคำตอบ
กรุณา หรือ สมัครสมาชิก ถ้าคุณต้องการช่วยตอบ
เพิ่มคำตอบ
08.14.2019 : 06:39:37 AM
0
โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนสมัครเข้าชมรมภาษาไทย สองส่วนเจ็ด ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด สมัครเข้าชมรมคณิตศาสตร์หนึ่ฃส่วนสาม ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ที่เหลือเป็นนักเรียนที่สมัครเข้าชมรมภาษาอังกฤษ นักเรียนแต่ละคนสมัครได้เพียง1ชมรม เท่านั้น ชมรมภาษาไทยและชมรมคณิตศาสตร์มีนักเรียนรวม91คน โรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน


08.14.2019 : 06:42:40 AM
0
ตอบหน่อย


08.14.2019 : 06:44:28 AM
0

สอนการบ้าน
รายละเอียดการบ้าน
ม.5

ถามการบ้าน
07.30.2019 : 09:17:59 AM | คณิตศาสตร์ | Nooy
0
33
อ่าน
1
ตอบ
ถ้า​ a>0แล้ว​ a^x-a^-x=2​ จงหาa^2x+a^-2x
ให้​ ^ แทนยกกำลัง

3
รายงานแล้ว!
เพิ่มคำตอบ

@gmail.com

เลือกไฟล์
เพิ่มคำตอบแล้ว
ส่งข้อมูล
เพิ่มคำตอบ

gmail.com
08.14.2019 : 06:39:37 AM
0
โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนสมัครเข้าชมรมภาษาไทย สองส่วนเจ็ด ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด สมัครเข้าชมรมคณิตศาสตร์หนึ่ฃส่วนสาม ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ที่เหลือเป็นนักเรียนที่สมัครเข้าชมรมภาษาอังกฤษ นักเรียนแต่ละคนสมัครได้เพียง1ชมรม เท่านั้น ชมรมภาษาไทยและชมรมคณิตศาสตร์มีนักเรียนรวม91คน โรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน