รายละเอียดการบ้าน
หาค่าจำนวนเชิงซ้อน
08.01.2019 : 01:25:28 PM | คณิตศาสตร์ | Dawan
0
254
อ่าน
1
ตอบ
จำนวนจริงxและyซึ่ง(1-i) x+(1+i)y=1-3i เท้ากับเท่าไร

เพิ่มคำตอบ
กรุณา หรือ สมัครสมาชิก ถ้าคุณต้องการช่วยตอบ
เพิ่มคำตอบ
08.02.2019 : 05:06:46 PM
0
(1-i) x+(1+i)y=1-3i
(x-xi)+(y+yi)=1-3i
จะได้ว่า x+y=1 และ y-x=-3
แก้สมการจะได้ 2y=-2 ; y=-1
แทนค่า y จะได้ x=2