รายละเอียดการบ้าน
ตอบอะไรค่ะ
09.20.2019 : 08:53:36 PM | วิทยาศาสตร์ | Batong29
0
232
อ่าน
0
ตอบ
1. ผลจากการตัดแต่งยีนในสิ่งมีชีวิตทําให้มนุษย์มีความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในลักษณะใด
1 คะแนน
ก. เกิดการกลายพันธุ์ในมนุษย์
ข ประชากรมนุษย์เพิ่มมากขึ้นในระยะยาว
ค.ไม่สามารถควบคุมอัตราการตายของมนุษย์ได้
ง. มนุษย์ได้รับพิษภัยจากยีนที่ถูกดัดแปลงซึ่งไม่ใช่วิธีตามธรรมชาติ

เพิ่มคำตอบ
กรุณา หรือ สมัครสมาชิก ถ้าคุณต้องการช่วยตอบ
เพิ่มคำตอบ