รายละเอียดการบ้าน
สถิติ(แผนภาพต้น-ใบ)
11.03.2019 : 01:56:18 PM | คณิตศาสตร์ | Ployphat
0
225
อ่าน
1
ตอบ
โศภาวิเคราะห์หาปริมาณธาตุเหล็ก(มิลลิกรัม)ในมะเขือพวง โดยใช้มะเขือพวงปริมาณ 100 กรัม จาก 20 แหล่ง ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้
1 | 2
2 |
3 | 8 9 9
4 | 0 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5
คำถามที่1 : ผลการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุเหล็กของโศภามรข้อผิดพลาดหรือไม่ เพราะเหตุใด
คำถามที่2 :ลักษณะของข้อมูลที่โศกภารวบรวมได้เป็นอย่างไร
คำถามที่3 : โศภาจะสรุปได้ว่ามะเขือพวง 100 กรัม มีปริมาณธาตุเหล็กอยู่เท่าใด เพราะเหตุใด

เพิ่มคำตอบ
กรุณา หรือ สมัครสมาชิก ถ้าคุณต้องการช่วยตอบ
เพิ่มคำตอบ
11.09.2019 : 06:04:28 AM
0
คำถามที่1
ตอบ ผิดพลาด เพราะที่มาต่างแหล่งกัน
คำถามที่2
ตอบ มะเขือพวง 100 กรัม มาจากต่างแหล่ง จึงทำให้มะเขือพวงมีธาตุเหล็กไม่เท่ากัน
ตำถามที่3
ตอบ ระบุไม่ได้