0972691007 ข้อมูลส่วนตัว
0972691007 ถามการบ้าน/คำถาม